Præcisering vedr. Chomebooks i 4.-6. (7.) klassetrin - Chromebooks på mellemtrinnet følger den elev, som Chromebooken er udleveret til (og registreret til). Dvs. at den følger eleven også ved skoleskift. Undtagelsen er ved skoleskift ud af kommunen eller til en privatskole, her skal den afleveres på skolen og afmeldes til Steen Demuth. Hvis en elev med udleveret Chromebook ønsker at anvende eget udstyr i stedet, afleveres Chromebooken til skolen, der så anvender den som reserve eller i anden fornuftig hensigt! Når eleven senest ved afslutningen af 7. klasse afleverer sin Chromebook, samles disse med henblik på vurdering af, hvordan de fremadrettet kan/skal anvendes! Yderligere info v/Steen Demuth og Lars Bo Nielsen.