FORVENTNINGER TIL SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET

Personalet gør sit ypperste for at skabe trygge rammer og et spændende lærings-miljø, der på bedste måde fremmer børnenes faglige og sociale udvikling.

Se skolebestyrelsens forventningsfolder på Fårvangs skoles hjemmeside under fanen ”Skolebestyrelse

Personalet støtter indskolingens arbejde ved:

SFO’en støtter indskolingens arbejde ved:

Forældrene støtter indskolingens arbejde ved:

      skolearbejde

      Intra.  

      pædagoger samt forældre positivt i

      børnenes påhør

konflikter afklares ved direkte kontakt

      mellem de voksne og ALDRIG gennem

      børnene eller gennem sociale medier

Hvis børnene har mobil med skal den ligge slukket i tasken, indtil skoledagen er slut.

TAL ORDENTLIGT

Selvtillid uden selvværd er ligesom en blomst uden rødder. Skrøbelig og med et kort liv.

Husk derfor altid at vande hinandens rødder med små dråber af positive og rosende ord, der kan få folk til at blomstre. 

Tal ordentligt – det koster ikke noget!

Af Dorothy Law Nolte, Ph.D.

Hvis børn lever med kritik, lærer de at fordømme. 

Hvis børn lever med fjendtlighed, lærer de at kæmpe. 

Hvis børn lever med frygt, lærer de at være betænkelige. 

Hvis børn lever med skam, lærer de at have ondt af sig selv. 

Hvis børn lever med latterliggørelse, lærer de at føle sig generte. 

Hvis børn lever med jalousi, lærer de at føle misundelse.

Hvis børn lever med skam, lærer de at føle sig skyldige. 

Hvis børn lever med opmuntring, lærer de tillid. 

Hvis børn lever med tolerance, lærer de tålmodighed. 

Hvis børn bor med ros, lærer de påskønnelse. 

Hvis børn lever med accept, lærer de at elske. 

Hvis børn lever med godkendelse, lærer de at kunne lide sig selv. 

Hvis børn lever med anerkendelse, lærer de, at det er godt at have et mål. 

Hvis børn lever med deling, lærer de generøsitet. 

Hvis børn bor med ærlighed, lærer de sandfærdighed. 

Hvis børn lever med fairness, lærer de retfærdighed. 

Hvis børn bor med venlighed og omtanke, lærer de respekt. 

Hvis børn lever med sikkerhed, lærer de at tro på sig selv og dem omkring dem. 

Hvis børn lever med venlighed, lærer de at verden er et dejligt sted at bo.

Copyright © 1972 af Dorothy Law Nolte