Refusion af udgifter til elevtransport

Der ydes refusion af afholdte udgifter til transport i forbindelse med brobygningsforløb, når der kan fremvises bus/togbilletter og/eller klippekort. Der udbetales ikke refusion i forbindelse med kørsel i egen bil. Andre forløb, såsom praktikker m.m., berettiger ikke til refusion.

"I Folkeskolelovens § 26 står, at kommunen skal sørge for befordring mellem skolen eller brobygningsinstitutionen og hjemmet eller dettes nærhed, hvis diverse kriterier (afstand m.v.) er opfyldt. Derfor kan der refunderes klippekort til de elever, der opfylder diverse kriterier og har brug for klippekort/enkelt billetter". Lovgivningen nævner ikke noget om befordringsudgifter til praktik, så derfor udleder vi, at der kun kan ydes befordring til brobygningsinstitutioner f.eks. teknisk skole.

Økonomisk/Administrativ Sektion Silkeborg Kommune