Vigtig information om sygebefordring af elever mellem skole og hjem

Sygebefordring af elever skal nu søges via selvbetjeningsløsningen på Silkeborg Kommunes hjemmeside: http://silkeborgkommune.dk/Borger/Selvbetjening (man skal se under Skoler > Sygebefordring).

Her skal forældrene bruge NemID, eller printe blanketterne ud, og udfylde kontaktoplysninger, information om årsagen til sygebefordring og et ugeskema med køretider samt tidsperiode.
Det er desuden vigtigt, at forældrene vedhæfter eller vedlægger lægelig dokumentation, fra enten sygehuset eller fra egen læge.