Indskolingen ved Fårvang Skole går fra 0.-3. klasse og har til huse i  en dejlig lys og velindrettet indskolingsafdeling.

Vi tilstræber med udgangspunkt i den enkelte elev at tilrettelægge undervisningen fagligt og socialt, således at der skabes rum for at udvikle helstøbte børn. Vi søger at skabe rammer, der giver hvert enkelt barn mulighed for at udnytte egne evner optimalt.

Det tilstræbes, at der er få lærere om den enkelte klasse, og at det er i klassen de trygge rammer for den enkeltes udvikling skabes.

Vi afsætter timer til forebyggende specialundervisning og vægter et tæt forældresamarbejde højt. Hverdagen i indskolingen skal være god, tryg og sammenhængende. Der er et tæt samarbejde mellem lærerne og pædagogerne i SFOen omkring klasserne og det enkelte barn.

Desuden samarbejder vi med bærnehaverne omkring skolestarten.