Der er ikke lovkrav om at indhente transporttilladelser - Al transport af børnene i skole- og SFO-tid sker under skolelederens generelle tilsyn og, at transporten naturligvis foregår ud fra gældende lov. Transporttilladelsesfeltet fjernes herefter fra fremtidige indskrivningspapirer.Skolen indhenter således ikke transporttilladelser hos forældrene i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler osv., idet der ikke er lovkrav om dette.