Procedure vedrørende godkendelse af undervisningsmidler samt indkøb til PLC på Fårvang Skole:

 

I henhold til folkeskolelovens §44, stk. 4 er det skolebestyrelsen, der godkender undervisningsmidler.

 

Undervisningsmidler forstås i bred forstand og omfatter bøger, materialesamlinger, computerprogrammer, digitale læremidler, avisudklip, fotokopier, pjecer mv.

 

Det er imidlertid ikke hensigten - og heller ikke særlig praktisk - hvis skolebestyrelsen skal have alle undervisningsmidler forelagt til godkendelse forinden anvendelse.

 

Derfor er der fastsat følgende retningslinjer for, hvordan bestemmelsen om godkendelse af undervisningsmidler udmøntes i praksis på Fårvang Skole:

 

Den enkelte lærer eller det enkelte fagudvalg har ansvaret for udvælgelse af undervisningsmateriale. For PLC er det PLC-teamet, der har ansvaret.

 

For kontroversielt eller muligt anstødeligt materiale eller i tvivlstilfælde i øvrigt har læreren, fagudvalget eller skolebibliotekaren ret og pligt til at forelægge materialet for skolebestyrelsen til afgørelse.

 

Lærerne orienterer forældrene om anvendelse af undervisningsmidlerne.

 

Skolebestyrelsen kan på møderne af lærerne, fagudvalgene eller PLC-teamet blive orienteret om bestemte fag eller undervisningsforløb.

 

 

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 20. november 2014