Vi har ændret proceduren for ansøgning om ferie og benytter ikke længere feriesedlen i papirform. Ønsker man at ansøge om ferie til sit barn, skrives der en besked i intra til skoleleder Kewin Hvidt Larsen og klasselæreren, hvorefter Kewin svarer tilbage.