Billedet på sidehoved
  • Fårvang Skole
image
Billedet på sidehoved

I forbindelse med afvikling af klassearrangementer kan skolens lokaler benyttes. Man kan booke lokaler via skolens kontor, [email protected]. Her oplyser man om arrangementets art, antal deltagere, ansvarlig voksen, behov for ekstra borde og stole m.m.

Der skal laves en ansøgning/anmeldelse til Midtjysk Brand & Redning senest 5 dage før overnatning påbegyndes. Søg her.

Nedenstående lokaler kan bookes - dog ikke fredage eller i skolernes ferier:

Gymnastiksalen, Café Fårvangs spiseområde, SFOén (kun 0.-2. årg. og tidligst fra kl. 16.30), udenomsarealerne, hjemkundskabslokalet og klasselokalerne.

Man bør booke i god tid, og bookingen er ikke gældende før en bekræftelse er modtaget fra skolen og man kan se arrangementet i skolens kalender. I bekræftelsen vil være kontaktinfo til Teknisk Service v/Frans Rasmussen, [email protected], ang. de praktiske forhold.